بورس کالای هفته سوم آذرماه / شمش بلوم بیشترین عرضه را داشت

5دقیقه مطالعه
پریسا شکوهی مجد
2 سال پیش
1340 بازدید
بدون دیدگاه
مقاله قبلیمقاله بعدی

در بورس کالای هفته سوم آذرماه، شمش بلوم، تختال C ، تختال SM، ورق گالوانیزه و ورق گرم B معامله شد. در این معاملات، تقاضای شمش بلوم زیاد بود و بسیاری از تولیدکنندگان، با قیمت‌های رقابتی معامله کردند. از سویی دیگر به دلیل انتظار برای افزایش قیمت فولاد، میزان تقاضا در بازار افزایش یافته است. در ادامه گزارش کاملی از معاملات بورس کالای این هفته را می‌خوانید.

 

آمار معاملات شمش بلوم در بورس کالای هفته

در بورس کالای این هفته، شرکت‌های زیادی شمش بلوم عرضه کردند. فولاد سپهر سبلان ۵۰۰ تن شمش بلوم عرضه کرد که با تقاضای ۵۰۰ تنی روی نرخ پایه معاملات خود را به پایان رساند.

 

صنایع صدرا ذوب با  ۷۲۶ تن عرضه ، ۵۲۸ تن را با قیمتی کمی بالاتر از قیمت پایه به معامله رساند.

 

صنعت تجارت پردیس آذربایجان هزار تن عرضه کرد که با تقاضای دو هزار و ۲۰۰ تنی مواجه شد. در نهایت با قیمت رقابتی   ۹۸ هزار و ۹۱۸ ریال، تمام میزان عرضه خود را معامله کرد.

 

مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، با هفت هزار و ۵۰۰ تن عرضه، به حجم معاملاتی هزارتن روی قیمت پایه رسید. این مجتمع با قرار داد مچینگ، شش هزار و ۵۰۰ تن شمش را با قیمت پایه ۹۶ هزار و ۶۱۷ ریال معامله کرد.

 

در بورس کالای هفته سوم آذرماه، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، هزار تن عرضه کرد که با تقاضای دوهزار و ۸۰۰ تنی مواجه شد. در پایان با قیمت رقابتی ۹۸ هزار و ۲۳۵ ریال به میزان عرضه خود معامله کرد و روز بورسی خود را به پایان رساند.

 

فولاد خوزستان هم با تقاضای بالایی مواجه شد. این شرکت که ۱۵هزار تن عرضه کرده بود، با ۲۷هزار تن تقاضا، وارد قیمت رقابتی شد و در انتها با قیمت پایانی ۹۸ هزار و ۴۴ریال به حجم معاملاتی ۱۵هزارتن رسید.

 

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۳۰ هزارتن عرضه کرد که هفت هزار و ۴۰۰ تن از آن را به صورت سلف، با قیمت پایه معامله کرد. این مجتمع با قرارداد مچینگ هم ۹هزار و ۵۰۰ تن شمش بلوم را با قیمت پایه ۹۶ هزار و ۶۱۷ ریال به فروش رساند.

 

فولاد سازان کیوان یزد، با ۱۸۸۰ تن تقاضا رو به رو شد که با قیمت پایه معاملات را انجام داد.  همچنین به روش مچینگ ۱۲۰ تن فولاد را با قیمت پایه معامله کرد.

 

آهن و فولاد ارفع، ۱۷هزار و ۶ تن عرضه کرده بود که با ۴۳ هزار تقاضا، قیمت را وارد فاز رقابتی شدید کرد. در نهایت با قیمت میانگین ۹۸ هزار و ۲۲۸ ریال کل عرضه خود را به معامله رساند.

 

مجتمع فولاد سامان یزد با عرضه و تقاضای برابر هزار تن، روی قیمت پایه معاملات خود را به پایان رسانید.

 

مجتمع فولاد خراسان، ۲۰هزار تن شمش را وارد بورس کالا کرد که در پایان ۱۲هزارتن معامله کرد. همچنین به روش مچینگ، به حج معاملاتی سه هزار و ۸۰۰ تن روی قیمت پایه دست یافت.

 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، با عرضه ۲۰هزار تنی، تقاضای ۲۰ هزار و ۲۰۰ تنی را دریافت کرد که قیمت را با اندکی فاصله از قیمت پایه به میزان ۹۶ هزار و ۷۵۴ ریال معامله کرد.

 

در بورس کالای این هفته، پردیس صنعت زنده رود، ۸۰۰ تن شمش فولاد در بازار بورس ارائه داد که با تقاضای دوبرابری، قیمت پایه به ۹۸هزار و ۷۵ریال رسید. درنهایت با حجم معاملاتی ۸۰۰ تن امروز را به پایان برد. همچنین در کالای شمش بلوم طول کوتاه، به صورت نقد، از ۷۰۰ تن عرضه، تنها ۳۰۰ تن را به معامله رساند.

 

تولید فولاد تارا شمش یزد، هزار و ۶۰۰ تن شمش به میزان عرضه خود،  با قیمت میانگین ۹۷هزار و ۷۸۹ ریال معامله کرد.

 

گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق با ۱۴۰۰تن عرضه وارد بورس کالای امروز شد که با تقاضای بسیار زیاد ۶ هزار و ۳۰۰ تنی مواجه شد. قیمت‌ها رقابتی شده و از قیمت پایه به ۹۹ هزار و ۷۶۱ ریال رسید.

 

جهان فولاد سیرجان،  با ۱۵هزار تن عرضه، تنها پنج هزار تن روی قیمت پایه معامله کرد. همچنین به روش مچینگ، به معامله‌ی ۱۰هزارتن شمش با قیمت ۹۶ هزار و ۶۱۷ ریال پرداخت.

 

فولاد سیرجان ایرانیان، با ۴۰ هزار تن عرضه، با تقاضای ۴۴ هزار و ۱۴۰ تن مواجه شد که در نهایت با اختلاف کمی از قیمت پایه کل عرضه خود را معامله کرد.

 

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان، از هزارتن عرضه، تنها ۳۰۰ تن را با قیمت پایه به معامله رساند.

 

غلتک سازان سپاهان به صورت سلف، ۷۷۰ تن و به صورت مچینگ ۲۲۰ تن روی قیمت پایه معامله کرد.

 

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان، با قرارداد مچینگ،۷۰۰ تن شمش بلوم روخت.

 

فولاد کاوه جنوب کیش، با ۲۰هزار و ۲۰تن عرضه، با ۱۵هزار و ۲۴۶ تن تقاضا رو به رو شد که ۱۳هزار و ۴۶ تن از آن ها را به معامله رساند. همچنین با روش مچینگ، پنج هزار و ۱۶تن را با مبلغ پایه معامله کرد.

 

فولاد کویر دامغان، به صورت نقدی هزار تن معامله کرد.

 

تولیدی صنعتی اصفهان در، ۶۱۶ تن روی قیمت پایه به معامله رساند.

 

ذوب و نورد زرفام، با تقاضای سه هزار و ۸۸۰ تنی در مقابل عرضه دوهزار تنی خود مواجه شد که در نهایت با قیمت میانگین ۹۷هزار و ۹۳۴ ریال امروز را به پایان رساند.

 

آمار معاملات تختال C و تختال SM 

فولاد خوزستان ۴۰هزار تن تختال C  را با قیمت پایه ۹۹هزار و ۹۲۰ ریال عرضه کرد که تنها به حجم معاملاتی ۲۱هزارتن رسید. همچنین با قرارداد مچینگ، دوهزار تن دیگر هم به معامله رساند.

 

همچنین تختال C شرکت فولاد هرمزگان جنوب، با ۴۰هزارتن عرضه، ۲۸هزارتن روی قیمت پایه معامله شد. در ادامه به صورت مچینگ هم ۱۲هزار تن دیگر معامله کرد.

 

در بورس کالای این هفته، فولاد مبارکه اصفهان، تختال SM را با قیمت پایه ۹۹هزار و ۹۲۰ ریال به میزان ۵۰ هزار تن عرضه کرد که ۴۲ هزار تن آن معامله شد. همچنین به صورت مچینگ هم با قیمت پایه ۹۹هزار و ۹۲۰ ریال، هشت هزار تن دیگر معامله کرد.

 

آمار معاملات ورق گرم B 

در بورس کالای هفته سوم آذرماه، ورق گرم B مجتمع فولاد گیلان، سه هزار تن عرضه شد که در مقابل عرضه هفت هزار و ۲۰۰تنی قرار گرفت. قیمت به شدت رقابتی شد و در نهایت سه هزار تن با قیمت میانگین ۱۴۶هزار و ۷۳۱ تن معامله شد.

 

آمار معاملات ورق گالوانیزه در بورس کالای هفته

در بورس کالای این هفته، مجتمع فولادی روی اندود کاوه، ۳۰۰ تن ورق گالوانیزه را در مقابل تقاضای ۳۵۰تنی معامله کرد. این معاملات با قیمت میانگین ۱۷۸هزار و ۴۹ ریال انجام شد.

 

ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان، هزار و ۵۰۰تن عرضه شد که با تقاضای چهارهزار و ۷۵۰تنی رو به رو شد. در نتیجه با قیمت به شدت رقابتی ۲۱۷هزار و ۷۵۶ ریال به فروش رسید. دقت شود که قیمت پایه در این معاملات، ۱۷۷هزار ۷۶۴ ریال بود.

آدرس کوتاه مطلب
https://ifoolad.com/?post=1219
نظر شما راجع به

بورس کالای هفته سوم آذرماه / شمش بلوم بیشترین عرضه را داشت

نوشتن دیدگاه
    نظر شما چیست ؟
    همراهان آی فولاد