گزارشی از بورس کالای فولادی در هفته چهارم آذرماه

5دقیقه مطالعه
پریسا شکوهی مجد
4 سال پیش
1299 بازدید
بدون دیدگاه
مقاله قبلیمقاله بعدی

در این هفته شاهد عرضه شمش فولادی، نبشی، تیرآهن، میلگرد، ورق گالوانیزه و تختال در بورس کالا بودیم. در بعضی از محصولات به دلیل تقاضای بالا، قیمت‌ها وارد فاز رقابتی شد و بعضی کالاها هم طبق روال همیشه روی قیمت پایه معامله شدند. در ادامه گزارش کاملی از آمار معاملات بورس کالای هفته چهارم آذرماه را می‌خوانید. با آی فولاد همراه باشید.

قیمت شمش بلوم در بورس کالا

فولاد خوزستان به ۱۵هزارتن شمش به بورس کالا ارائه کرد که با تقاضای ۳۵هزار و ۸۸۰تن مواجه شد. در نهایت با قیمت میانگین ۹۹هزار و ۵۵۵ ریال به حجم معاملاتی ۱۵هزارتن رسید.

شرکت ذوب بریس، هزارتن عرضه خود را با قیمت میانگین ۹۷هزار و ۲۳۴ ریال به فروش رساند.

آهن و فولاد ارفع، ۱۷هزارتن عرضه کرد که در مواجهه با تقاضای ۳۰ هزار و ۱۴۰ تنی با قیمت میانگین ۹۸ هزار و ۶۸۲ ریال به حجم معاملاتی برابر با میزان عرضه خود به صورت قرارداد نقد رسید.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۲۰هزارتن عرضه کرد که با قیمت میانگین ۹۶هزار و ۹۶۹ ریال آن ها را به فروش رساند.

آلیاژ شمش یزد به صورت نقد، هزارتن شمش را با قیمت میانگین ۹۸هزار و ۵۲۲ریال معامله کرد.

مجتمع فولاد سامان یزد ۷۰۰ تن عرضه خود را با قیمت میانگین ۹۸هزار و ۷۲۸ ریال به معامله رساند.

مجتمع فولاد شمش نگین، با تقاضای ۵ هزار و ۶۰۰ تن مواجه شد که به میزان سه هزار تن عرضه خود، به حجم معاملاتی روی قیمت میانگین ۹۸هزار و ۹۳۴ریال رسید.

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان،۴۰۰ تن از ۸۰۰ تن عرضه خود را روی قیمت پایه به صورت نقد معامله کرد.

ذوب آهن آسیا، به صورت نقد ۷۰۰ تن شمش را روی قیمت میانگین ۹۹ هزار و ۴۳۰ ریال معامله کرد.

پردیس صنعت زنده رود به صورت نقد، ۷۶۰ تن شمش را با قیمت میانگین ۹۶هزار و ۸۵۶ ریال به معامله رساند. همچنین به صورت مچینگ ۴۰تن روی قیمت پایه معامله کرد.

فولاد کاوه جنوب کیش با قرارداد سلف، ۱۹هزار و ۲۰۶ تن را روی قیمت پایه به فروش رساند.

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان، به صورت مچینگ، ۴۰۰ تن شمش را با قیمت پایه معامله کرد.

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با قرارداد نقدی، دوهزارتن شمش روی قیمت پایه به معامله رساند.

گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق سه هزار و ۳۰۰ تن شمش عرضه کرد که با تقاضای ۱۰ هزار و ۶۰۰ تنی مواجه شد. در نهایت به معامله‌ای به حجم عرضه خود روی قیمت رقابتی میانگین ۱۰۰هزار و ۹۱۸ ریال رسید.

پاسارگاد فولاد نوین با قرارداد نقدی، ۲۶۰ تن و با قرارداد مچینگ ۲۶۰ تن دیگر شمش را روی قیمت پایه معامله کرد.

فولاد کویر دامغان هزار و ۵۰۰ تن عرضه کرد که با تقاضای سه هزار و ۳۰۰ تنی مواجه شد. در نهایت با قیمت رقابتی ۹۹هزار و ۵۳۰ ریال به معامله ای برابر با میزان عرضه خود رسید.

صنایع صدرا ذوب با قرارداد نقدی، ۵۰۶ تن شمش فولادی را با قیمت میانگین ۹۸هزار و ۴۸۷ ریال به فروش رساند.

فولاد کاوه جنوب کیش، ۸۱۴ تن شمش را روی قیمت پایه به صورت مچینگ به فروش رساند.

تولیدی صنعتی اصفهان در با قرارداد نقدی ۵۵۰ تن شمش را روی قیمت پایه معامله کرد.  همچنین۶۶ تن دیگر به صورت مچینگ به فروش رساند.

مجتمع فولاد آذرآبادگان ارس، با قرارداد سلف، ۸۰۰ تن شمش را با قیمت میانگین ۹۸هزار و ۵۵۳ ریال معامله کرد.

قیمت ورق گرم در بورس کالا

ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان به میزان ۱۰۰هزار و ۱۰۰تن با قیمت رقابتی ۱۵۸هزار و ۸۲۳ ریال معامله شد.

ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان، به میزان ۲۰هزار و بیست تن عرضه شد که با تقاضای زیاد ۱۱۹هزار و ۹۰۰ تن مواجه شد. در نهایت با قیمت رقابتی ۱۵۶هزار و ۴۰۰ ریال به معامله انجامید.

قیمت ورق گالوانیزه در بورس کالا

ورق گالوانیزه G فولاد امیرکبیر کاشان، به میزان هزار تن با قیمت میانگین ۲۲۴هزار و ۸۳۶ ریال معامله شد.

ورق گالوانیزه G فولاد تاراز چهارمحال به صورت نقد به میزان هزار تن با قیمت میانگین ۲۳۰ هزار و ۳۶۲ ریال مواجه شد.

ورق گالوانیزه G مجتمع فولادی روی اندود کاوه ۵۰ تن به صورت مچینگ روی قیمت پایه به فروش رساند. همچنین به صورت قرارداد سلف، ۲۵۰تن روی قیمت پایه معامله کرد.

قیمت میلگرد در بورس کالا

سبد میلگرد مجتمع فولاد صنعت بناب، به میزان ۳هزار و ۱۰۲ تن با قیمت میانگین ۱۰۵هزار و ۹۰۷ ریال معامله شد.

مجتمع فولاد خراسان به میزان ۱۲هزار و ۱۲ تن میلگرد با قیمت میانگین ۱۰۶هزار و ۶۸ ریال معامله کرد.

فولاد شاهرود، ۵۰۶ تن میلگرد را با قیمت میانگین ۱۰۵ هزار و ۷۹۰ ریال معامله کرد.

جهان فولاد سیرجان پنج هزار و ۵۸۸ تن میلگرد را با قیمت میانگین ۱۰۲ هزار و ۲۱۶ریال معامله کرد. این شرکت به صورت نقدی هم چهار هزار و ۴۰۰ تن دیگر با قیمت میانگین ۱۰۳هزار و ۹۱۹ ریال به معامله رساند.

فولاد عتیق آذر سهند، با قرارداد سلف، ۲۲۰تن با قیمت پایه به فروش رساند.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران، هزار و هشت تن میلگرد مخلوط را با قیمت ۱۰۸هزار و ۸۲۷ ریال به فروش رساند.

آذرفولاد امین، دوهزار و ۷۰۶ تن میلگرد را با قیمت ۱۰۶هزار و بیست و سه ریال معامله کرد.

سبد میلگرد مخلوط صبا فولاد زاگرس به میزان شش هزار و ۶۰۰ تن و با قرارداد نسیه با قیمت ۱۰۶هزار و ۷۹۴ ریال به فروش رفت.

سبد میلگرد مخلوط تولیدی فولاد سپید فراب کویر به میزان ۱۱۰تن روی قیمت پایه و به میزان ۱۵هزار و ۵۱۰ تن با قیمت میانگین ۱۰۱ هزار و ۷۳۵ ریال به فروش رفت.

سبد میلگرد فولاد روهینا جنوب، به اندازه ۳هزار و ۳۰۰تن روی قیمت پایه میانگین ۱۰۴هزار و ۸۸۹ ریال معامله شد.

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان، با قرارداد سلف به اندازه ۲۷۵ تن روی قیمت پایه به فروش رسید.

سبد میلگرد ۲۵ تا ۱۲ ، به میزان هزار و ۲۳۲ تن با قیمت ۱۰۶ هزلر و ۳۱۵ ریال معامله شد.

قیمت تیرآهن در بورس کالا

گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ۱۰۰تن تیرآهن را با قیمت میانگین ۱۱۲هزار و ۱۰۲ ریال به معامله رساند.

ذوب آهن اصفهان، با قرارداد سلف، هزار و ۳۲۰ تن تیرآهن مخلوط را با قیمت میانگین ۱۴۳هزار و ۸۱۲ ریال معامله کرد. همچنین در کالای تیرآهن ۱۴و ۱۶، پنج هزار و ۱۴تن را با قیمت میانگین ۱۱۵هزار و ۲۶۶ ریال معامله کرد.

تیرآهن ۱۴ مجتمع فولاد ظفر بناب، به میزان ۵۵۰ تن با قیمت میانگین ۱۱۰ هزار و ۹۶۰ ریال به فروش رسید.

تیرآهن ۱۴ گروه صنایع فولاد صبح پارسیان، ۸۸۰ تن با قیمت میانگین ۱۰۵هزار و ۵۴ ریال به فروش رفت.

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان به میزان هزار و ۹۰۹ تن با قیمت میانگین ۱۲۰هزار و ۵۳ ریال به فروش رفت. تیرآهن ۲۴ و ۲۷ این شرکت هم، ب میزان دوهزار و یک تن با قیمت میانگین ۱۳۵هزار و ۷۰۱ تن معامله شد.

قیمت نبشی در بورس کالا

سبد نبشی صنایع فولاد کوهپایه با قرارداد نقد، ۳۷۴ تن را با قیمت ۱۱هزار و ۸۰۶تن به فروش رساند.

نبشی ۷ صنایع تولیدی نورد گرم فلز، به میزان ۳۳۰ تن معامله شد.

قیمت تختال در بورس کالا

تختال C  شرکت فولاد خوزستان، به میزان ۱۵ هزارتن با قیمت پایه معامله شد. همچنین به صورت مچینگ، به میزان هزارتن روی قیمت پایه به فروش رفت.

فولاد هرمزگان جنوب به میزان ده هزار تن تختال C را با قیمت ۱۰۰ هزار و ۱۷۲ ریال معامله کرد.

تختال SM فولاد مبارکه اصفهان به میزان ۳۲ هزار تن روی قیمت پایه معامله شد.

آدرس کوتاه مطلب
https://ifoolad.com/?post=1304
نظر شما راجع به

گزارشی از بورس کالای فولادی در هفته چهارم آذرماه

نوشتن دیدگاه
    نظر شما چیست ؟
    همراهان آی فولاد