شیوه نامه تنظیم بازار با هدف متعادل کردن قیمت بازار ایران همگام با قیمت جهانی ایجاد شده است. طبق این شیوه نامه، قیمت پایه بورس کالای فولادی بر اساس قیمت آخرین هفته ماه میلادی گذشته تعیین می‌شود. بر این اساس، باتوجه به پایان گرفتن ماه دسامبر و آغاز ماه ژانویه که اولین ماه از سال میلادی است، قیمت های پایه بورس کالای فولادی بر اساس آخرین هفته ماه دسامبر تعیین می‌شود. در ادامه جدولی آمده است که قیمت تخمینی پایه بورس کالا بر اساس شیوه نامه تنظیم بازار که ۸۰ درصد قیمت جهانی است را نمایش می‌دهد.

جدول پیش بینی قیمت پایه بورس کالاهای فولادی بر اساس آخرین هفته ماه دسامبر ۲۰۲۰

پیش بنی قیمت پایه بورس کالا فولادی