میلگرد 14 آجدار تیکمه داش

میلگرد 14 آجدار تیکمه داش

سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
محل تحویلکارخانه
واحدکیلوگرم
آخرین بروزرسانی قیمت
16,000
16,000
همراهان آی فولاد