میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان

سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
محل تحویلکارخانه
واحدکیلوگرم
آخرین بروزرسانی قیمت
25,200
25,200
همراهان آی فولاد