میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان

میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان

سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
محل تحویلکارخانه
واحدکیلوگرم
آخرین بروزرسانی قیمت
28,260
28,260
همراهان آی فولاد