تصویری درج نشده

پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل

طول شاخه12
ضخامت3
محل تحویلکارخانه
واحدکیلوگرم
آخرین بروزرسانی قیمت
40,000
40,000
همراهان آی فولاد