راهنمای خرید

در لیست زیر قیمت تیرآهن قابل بررسی میباشد

قیمت ها براساس کارخانه ها طبقه بندی شده و شما میتوانید از فیلتر های موجود در صفحه استفاده نمایید .

جهت خرید و دریافت قیمت ورق با ما تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
159
24
12
850
تهران
کیلوگرم
12 ساعت پیش
6,950,000
374
14
12
155
تهران
شاخه
12 ساعت پیش
2,480,000
377
20
12
269
تهران
شاخه
12 ساعت پیش
4,800,000
380
30
12
507
تهران
شاخه
12 ساعت پیش
9,150,000
376
16
12
188
انبار کارخانه
-
13 ساعت پیش
2,960,000
375
18
12
226
تهران
شاخه
13 ساعت پیش
3,570,000
379
22
12
315
تهران
شاخه
13 ساعت پیش
5,150,000
158
12
12
150
تهران
کیلوگرم
یک روز پیش
2,020,000

قیمت تیرآهن یزد

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
439
18
12
740
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
438
22
12
315
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
161
30
12
740
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
437
20
12
315
تهران
شاخه
13 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن فایکو

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
382
16
12
170
تهران
شاخه
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
384
18
12
210
تهران
شاخه
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
160
14
12
140
کارخانه
شاخه
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
385
20
12
260
تهران
شاخه
13 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ترک

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
2898
33
12
590
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2891
10
12
65
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2900
36
12
680
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2897
8
12
-
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2895
10
12
100
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2901
40
12
780
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2906
33
12
1430
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2902
33
12
930
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2904
33
12
1080
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2905
33
12
1280
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن روسیه

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
2914
60
12
1420
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2910
45
12
-
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2913
55
12
-
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2908
35
12
620
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2909
40
12
790
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2907
33
12
-
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2911
50
12
1080
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن اهواز

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
2888
16
12
-
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2887
14
12
-
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2890
18
12
-
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن کره

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
2919
50
12
1080
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2921
50
12
1430
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2920
55
12
1280
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2915
33
12
590
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2917
40
12
780
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2918
45
12
930
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید
2916
36
12
680
تهران
کیلوگرم
13 ساعت پیش
تماس بگیرید

همراهان آی فولاد

1
2
3
4
5
6
7