قیمت تیرآهن

در لیست زیر قیمت تیرآهن قابل بررسی میباشد

قیمت ها براساس کارخانه ها طبقه بندی شده و شما میتوانید از فیلتر های موجود در صفحه استفاده نمایید .

جهت خرید و دریافت قیمت ورق با ما تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن

کد

نام

سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
159

تیرآهن 27 ذوب آهن

24
12
850
تهران
کیلوگرم
یک روز پیش
7,250,000
374

تیرآهن 14 ذوب آهن

14
12
155
تهران
شاخه
یک روز پیش
2,110,000
375

تیرآهن 18 ذوب آهن

18
12
226
تهران
شاخه
یک روز پیش
3,150,000
376

تیرآهن 16 ذوب آهن

16
12
190
تهران
-
یک روز پیش
2,600,000
377

تیرآهن 20 ذوب آهن

20
12
269
تهران
شاخه
یک روز پیش
4,220,000
378

تیرآهن 27 ذوب آهن

27
12
434
-
شاخه
یک روز پیش
7,250,000
379

تیرآهن 22 ذوب آهن

22
12
315
تهران
شاخه
یک روز پیش
5,310,000
380

تیرآهن 30 ذوب آهن

30
12
507
تهران
شاخه
3 روز پیش
8,050,000
158

تیرآهن 12 ذوب آهن

12
12
150
تهران
کیلوگرم
3 ماه پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن فایکو

کد

نام

سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
160

تیرآهن 14 فایکو

14
12
140
کارخانه
شاخه
3 ماه پیش
تماس بگیرید
382

تیرآهن 16 فایکو

16
12
170
تهران
شاخه
3 ماه پیش
تماس بگیرید
384

تیرآهن 18 فایکو

18
12
210
تهران
شاخه
3 ماه پیش
تماس بگیرید
385

تیرآهن 20 فایکو

20
12
260
تهران
شاخه
3 ماه پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن یزد

کد

نام

سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
161

تیرآهن 30 یزد

30
12
740
تهران
کیلوگرم
3 ماه پیش
تماس بگیرید
437

تیرآهن 20 یزد

20
12
315
تهران
شاخه
3 ماه پیش
تماس بگیرید
438

تیرآهن 22 یزد

22
12
315
تهران
کیلوگرم
3 ماه پیش
تماس بگیرید
439

تیرآهن 18 یزد

18
12
740
تهران
کیلوگرم
3 ماه پیش
تماس بگیرید

همراهان آی فولاد