قیمت تیرآهن هاش

انواع تیرآهن هاش سبک و سنگین و ارائه قیمت ها از کارخانه های معتبر

قیمت هاش ترک-کره
کد
نام
سایز
استاندارد
طول شاخه
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
قیمت هاش ذوب آهن
کد
نام
سایز
استاندارد
طول شاخه
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

همراهان آی فولاد

1
2
3
4
5
6
7