راهنمای خرید

انواع تیرآهن هاش سبک و سنگین و ارائه قیمت ها از کارخانه های معتبر

قیمت تیرآهن هاش ذوب آهن

کد
نام
سایز
استاندارد
طول شاخه
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

قیمت تیرآهن هاش ترک-کره

کد
نام
سایز
استاندارد
طول شاخه
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

همراهان آی فولاد

1
2
3
4
5
6
7