راهنمای خرید

انواع تیرآهن هاش سبک و سنگین و ارائه قیمت ها از کارخانه های معتبر

قیمت تیرآهن هاش ترک-کره

کد
نام
سایز
استاندارد
طول شاخه
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

قیمت تیرآهن هاش ذوب آهن

کد
نام
سایز
استاندارد
طول شاخه
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

همراهان آی فولاد

1
2
3
4
5
6
7