قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

کد

نام

عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

قیمت ورق آجدار قزاق

کد

نام

عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
148

ورق 6 آجدار رول قزاق

1500*1000
برش خورده
6
تهران
8 ماه پیش
تماس بگیرید
149

ورق 8 آجدار رول قزاق

2000*1500
برش خورده
8
تهران
8 ماه پیش
تماس بگیرید

همراهان آی فولاد