راهنمای خرید

ارائه لیست کامل آخرین قیمت ورق آجدار از کارخانه های معتبر تولید کننده. قیمت ورق آجدار آهنی به صورت رول شیت و برش خورده در ضخامت های مختلف در زیر آورده شده است. برای اطلاع از قیمت های آنی تماس بگیرید.

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

کد
نام
عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

قیمت ورق آجدار قزاق

کد
نام
عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
149
2000*1500
برش خورده
8
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید
148
1500*1000
برش خورده
6
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید
3042
1250
رول
4
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید
3062
6000*1500
برش خورده
6
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار کره

کد
نام
عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
3038
1000
رول
3
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید
3037
1250
رول
3
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید
3040
1500
رول
4
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار گیلان

کد
نام
عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
3039
1000
رول
4
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید
3043
1000
رول
5
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار چین

کد
نام
عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
3041
1000
رول
4
تهران
12 ساعت پیش
تماس بگیرید

قیمت ورق آجدار M.M.K

کد
نام
عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

قیمت ورق آجدار اکراین

کد
نام
عرض
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام

همراهان آی فولاد

1
2
3
4
5
6
7