ارائه لیست قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه به صورت رولی با ضخامت های مختلف . قیمت ورق اسید شویی آلیاژهای W22 ، ST33 ، ST37 در زیر آمده است.

قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه

کد
نام
عرض
استاندارد
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام گیری
همراهان آی فولاد