آخرین قیمت ورق A283 را بدانید. لیست کامل قیمت ورق a283 با ضخامت های 6 – 8 – 10- 12 – 15 .معتبرترین کارخانه های تولیدی ورق A283 گرید Gr C

قیمت ورق A283 فولاد مبارکه

کد
نام
عرض
استاندارد
حالت
ضخامت
محل تحویل
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام گیری
همراهان آی فولاد