روش ساخت گریتینگ به وسیله دستگاه CNC

گریتینگ چیست ؟

گریتینگ یک شبکه تور مانند که برای تحمل بار وارده بر دیگر مقاطع به دلیل مقاومت خوب خود در برابر فشار وارد شده در پروژه های که نیاز به این ویژگی میباشد استفاده میشود.

تولید گریتینگ

گریتینگ از لحاظ تولید به دو روش زیر ساخته میشود:
  • تولید به روش سنتی
  • تولید به روش مدرن
در ویدیو بالا گریتینگ ساخته شده به روش مدرن و به وسیله دستگاه CNC تولید شده در پست گریتینگ چیست؟ ما انواع گریتینگ های موجود و کاربرد های آن را توضیح داده ایم.
نظر شما راجع به روش ساخت گریتینگ به وسیله دستگاه CNC
نظر شما چیست ؟

همراهان آی فولاد

1
2
3
4
5
6
7